เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  1. EB 2 ข้อ 17.2.pdf