เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT19 | มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนมีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  1. 19.3แนวทางป้องกันทับซ้อน.pdf