เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT14 | ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 34. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  1. 4.ประกาศแนวทางการปฏิบัติ รพ.ตาลสุม.pdf