ซ้อมอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลตาลสุมร่วมกับอำเภอตาลสุม

-

2017-08-02 โรงพยาบาลตาลสุม