วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

หน่วยแพทย์พระราชทาน 28 กรกฎาคม 2560 มหามงคล "เฉลิมพระชนมพรรษา" นำทีมโดย นพ.ชานนท์ พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาลสุม และคณะเจ้าหน้าที่จาก คปสอ.ตาลสุม

2017-08-02 ที่ว่าการอำเภอตาลสุม