Generic placeholder image

ขอประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงพยาบาลตาลสุมจะทำการดับไฟฟ้าของโรงพยาบาล เนื่องจากจะทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนสายไฟ

ขอประชาสัมพันธ์
ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงพยาบาลตาลสุมจะทำการดับไฟฟ้าของโรงพยาบาล เนื่องจากจะทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนสายไฟ ขอให้ผู้ที่จะมารับบริการรักษาพยาบาล ("ต้องมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น") ส่วนคนที่พอเลื่อนวันถัดไปได้ก็ขอให้มาในวันถัด เพื่อความสะดวกของท่านเอง เพราะโรงพยาบาลจะไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่
ทางโรงพยาบาลตาลสุม ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วยค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2020-11-10 : Admin 348