เอกสาร HA

เอกสาร HA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์คำสั่งแต่งตั้ง
  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมคุณภาพ รพ.ตาลสุม.pdf
2เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์คำสั่งแต่งตั้ง
  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมคุณภาพ รพ.ตาลสุม.pdf
3เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์คำสั่งแต่งตั้ง
  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมคุณภาพ รพ.ตาลสุม.pdf