เอกสาร HA

เอกสาร HA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม
  1. นำเสนอทีม ENV 2020.pdf
2เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม
  1. นำเสนอทีม ENV 2020.pdf
3เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมgreen
  1. นำเสนอ green and clean ปี 2565.pdf