เอกสาร HA

เอกสาร HA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริการสุขภาพโรงครัว
  1. นำเสนอ green and clean ปี 2565.pdf
2เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริการสุขภาพlab
  1. lab.pdf
3เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริการสุขภาพER
  1. ER.pdf
4เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริการสุขภาพห้องยา
  1. เภสัช.pdf
5เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริการสุขภาพ ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ
  1. องค์ 2.pdf