เอกสาร HA

เอกสาร HA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1รายงานการนำเสนอทีมคุณภาพไฟล์นำเสนอทีมบริหารความเสี่ยงไฟล์นำเสนอทีม RM 2563
  1. นำเสนอทีม RM 2020 แก้ไข 9-9-21 15.00 น..pdf
2รายงานการนำเสนอทีมคุณภาพไฟล์นำเสนอทีมบริหารความเสี่ยงไฟล์นำเสนอ ทีม RM ปี 2564
  1. presentation ทีม RM .pdf